متصل کردن فوتبال ساحلی Football saheli tim meli Football saheli iran

متصل کردن: فوتبال ساحلی Football saheli tim meli Football saheli iran varzeshi-Football bein almellal Football saheli tim meli Football saheli soeis

گت بلاگز اخبار اجتماعی برقی کردن&quot/ است ، تراموا&quot، ، کم هزینه‌تر از &quot، BRT&quot، رییس شورای شهر تهران

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران عنوان کرد: برقی کردن سیستمBRT گزینه کم هزینه تری نسبت به تراموا است. 

برقی کردن&quot/ است ، تراموا&quot، ، کم هزینه‌تر از &quot، BRT&quot، رییس شورای شهر تهران

رییس شورای شهر تهران: برقی کردن"BRT"، کم هزینه تر از "تراموا" است

عبارات مهم : ایران

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران عنوان کرد: برقی کردن سیستمBRT گزینه کم هزینه تری نسبت به تراموا هست.

محسن هاشمی در گفت وگو با ایسنا، راجع به پیشنهاد ایجاد خطوط تراموا در مسیرهای میدان تجریش تا راه آهن و پایانه های شرق تا غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران که از سوی مدیر اتحادیه قطار شهری مطرح شده است هست، گفت: تراموا یکی از سیستم های حمل ونقل عمومی نسبتا سبک است که در دنیا استفاده می شود ، اینکه ما این سیستم را کجا استفاده کنیم باید در طرح جامع حمل ونقل شهر تهران، آینده نگری شود.

برقی کردن&quot/ است ، تراموا&quot، ، کم هزینه‌تر از &quot، BRT&quot، رییس شورای شهر تهران

وی با بیان اینکه زمانی که طرح اجرای خطوط BRT در پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح بود و خیابان انقلاب نیز بعنوان یکی از کریدورها مطرح شده است و نیاز به ساختن پل روشندلان جهت این خط بود به شورای و شهردار وقت پایتخت کشور عزیزمان ایران گفتم که انجام این طرح با توجه به اجرای خط 4 مترو در زیر همین مسیر به صرفه نیست، گفت: ولی این طرح اجرا شد ، حال که هزینه اجرای BRT انجام شده است است منطقی نیست که بیایم تراموا را نیز در همین کریدور که هم مترو وهم BRT دارد اجرایی کنیم.

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: اگر مساله مهم بحث آلایندگی اتوبوس های شرکت واحد هست، می توانیم ناوگان اتوبوسرانی را برقی کنیم ولی بهتر است منابع محدود را صرف اولویت ها کنیم که مهمترین اولویت در حوزه حمل ونقل ، تکمیل و تجهیز خطوط ساخته شده است مترو و بهره برداری کامل از ظرفیت آن است که متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده که درصورت تخصیص داده شده است منابع امکان زیاد کردن ظرفیت متروی پایتخت کشور عزیزمان ایران از دومیلیون نفر فعلی به هفت میلیون نفر ظرف سه سال وجود دارد.

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران عنوان کرد: برقی کردن سیستمBRT گزینه کم هزینه تری نسبت به تراموا است. 

وی افزود: برقی کردن سیستم BRT، گزینه کم هزینه تری نسبت به تراموا است.

واژه های کلیدی: ایران | تهران | سیستم | شورای شهر | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz